• تلفن09398810709
  • آدرسپونک ،بلوار امیرکبیر،پلاک 201

Category: دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

ارائه خدمات کامپیوتر در آنتالیا

ایرانیان زیادی به ترکیه مهاجرت کرده اند و احتیاج دارند تا مرکز یا شخصی را بشناسند که خدمات کامپیوتر ارائه دهد. تعداد افراد زیادی هستند که زبان ترکی بلد نیستند…اطلاعات بیشترارائه خدمات کامپیوتر در آنتالیا