اورژانس کامپیوتر

لپتاپم خراب شده بود و همه جا هم تعطیل بود با آسا سیستم تماس گرفتم در سریعترین زمان تشریف آوردن توی محل و مشکل لپتاپ را حل کردن .واقعا کارشون عالی بود .

سپاس فراوان